Famly giver dig mulighed for at give forskellige tilladelser til forskellige personalegrupper.

Du kan komme ind i adgangsstyringen ved at gå ind i 'Indstillinger' i menuen til venstre, Vælge 'Vis' ud for 'Personale', og herefter vælge 'Administrér roller'.

Tilladelserne er som følgende:

Basis:

 • Kan tilgå Famly uden at være checket ind - Dette giver medarbejderne mulighed for at kunne tilgå Famly selvom de er hjemme. Hvis de ikke har denne tilladelse, vil de kun kunne tilgå Famly hvis de er indenfor en en radius af 300m fra institutionen, og checket ind, enten gennem Check ind skærmen, eller gennem appen.
 • Adgang til basisoplysninger på børn og personale - Giver tilladelse at personalet kan tilgå basisinformationer på børn og personales stamkort. Dette inkluderer ikke Helbreds- og personfølsomme oplysninger. Tilladelsen gør dem også i stand til at se appsne 'Check Ind/Ud', 'Madplan', 'Dokumenter', 'Lister', 'Fremmøderapport' og 'Famly Rapport'.
 • Checke personale ind og ud - Giver tilladelse til at checke personale ind og ud.
 • Checke børn ind og ud - Giver tilladelse til at checke børn ind og ud.

Kommunikation og kalender:

 • Se institutionens kalender - Giver personalet tilladelse til at se Institutionens kalender, inklusiv begivenheder og lukkedage. Uden denne tilladelse, vil personalet kun have mulighed for at se deres egen kalender.
 • Oprette begivenheder for forældre og personale - Denne tilladelse giver mulighed for at oprette begivenheder og invitere personale og/eller forældre. Disse begivenheder vil fremgå af institutionens kalender.
 • Se institutionens opslag - Giver medarbejderen adgang til at se alle institutionens opslag, og ikke kun opslag de står som modtager på.
 • Send opslag til forældre og personale - Giver medarbejdere tilladelse til at lave opslag på nyhedsfeedet som dem selv, institutionen eller deres stue.
 • Se og skriv beskeder til forældre - Lader medarbejderen se og skrive beskeder til forældrene som en del af en stue. Beskederne vil blive sendt som en del af en stue, og ikke fra en bestemt medarbejder. Alle andre medarbejdere der har den stue som favorit, vil være i stand til at se beskederne.
 • Send beskeder direkte til forældre (ikke fælles) - Dette giver medarbejderen mulighed for at sende privatbeskeder til forældrene fra dem selv. Kun medarbejderen og modtagerne vil kunne se beskeden.
 • Send beskeder til alt personale i organisationen - Denne tilladelse henvender sig kun til institutioner der er sat op som en del af en organisation på Famly. Tilladelsen giver medarbejderen mulighed for at kunne sende beskeder til alle medarbejdere der er tilknyttet en institution i organisationen.
 • OBS: Medarbejdere kan altid skrive indbyrdes til hinanden uden tilladelser.


Personfølsom info:

 • Se følsom info på personale - Giver mulighed for at se kalenderen, sygedage, feriedage, arbejdstider, telefonnumre og adresser på andet personale. Tilladelsen giver også adgang til app'en 'Arbejdstider'.
 • Se følsom info på børn - Tilladelsen giver adgang til 'Helbred' og CPR-Nummer på barnets stamkort.
 • Se og redigér beskyttede adresser - Giver mulighed for at markere en adresse som beskyttet, og ændre den. Beskyttede adresser kan ikke ses uden denne tilladelse, og vil generelt ikke vise sig nogen steder på platformen (som f.eks. i app'en 'Lister').

Administration:

 • Opret børn og personale - Giver adgang til 'Børn' under 'Indstillinger', og muligheden for at oprette nye børn. Personalet kan også oprette andet personale fra stue oversigten. OBS: Fjernes denne tilladelse kan personalet ikke flytte børn imellem stuerne.
 • Opret afdelinger og stuer - Giver adgang til 'Stuer' under 'Indstillinger', og muligheden for at oprette nye stuer.
 • Ret institutionsoplysninger - Tilladelsen giver adgang til at rette i institutionens oplysninger såsom adresse, åbningstider o.l. Tilladelsen giver også adgang til appsne 'Forældretilladelser' og 'Ferietilbagemeldinger'.
 • Redigére institutionshjemmeside - giver mulighed for at redigére institutionens hjemmeside, og adgang til app'en 'Hjemmeside'.
 • Styre logins for personale - Giver adgang til 'Personale' under 'Indstillinger', og mulighed for at oprette og tildele logins til personalet. De kan også oprette roller og styre tilladelser.
 • Styre logins for forældre - Dette giver personalet mulighed for at sende logins ud til forældre, under fanen 'Kontakter' på barnets stamkort.

Did this answer your question?