Igennem et barns tid i en institution, vil det nogle gange skulle skifte stue. Hvis i, i jeres institution baserer disse flytninger på alderen af børnene, vil i kunne sætte Famly op til automatisk at flytte børnene imellem stuerne.

I denne artikel vil vi gennemgå:

  • Opsætning af de automatiske flytteregler
  • Listen over fremtidige flytninger
  • Individuelle stueflytninger for specifikke børn

Automatisk flytning imellem stuer

For at gøre administrationen lettere for jer, anbefaler Famly at i benytter jer af automatiske stueflytninger. Famly flytter ikke børnene før i godkender flytningen, hvilket giver jer en mulighed for manuelt at gå ind og kontrollere hvor børnene bliver flyttet hen, og lave ændringer på det enkelte barn hvis det skulle være nødvendigt.

Hvor finder jeg de automatiske stueflytninger?

Under 'Indstillinger' og 'Stuer', vil du finde 2 knapper i øverste højre hjørne. 'Flytteregler' er for opsætning af reglerne, og 'Kommende Flytninger' er for fremtidige flytninger (Som navnet nok afslørede :-) ).

Vi begynder med 'Flytteregler', men hvis du ønsker manuelt at indstille alle stue flytninger, så gå direkte til 'Kommende Flytninger'.

Flytteregler

Klik 'Flytteregler' for at komme ind og indstille dine regler. Øverst på siden vil du have mulighed for at oprette en 'Ny regel'. Klik på knappen, og følg trinene som forklaret herunder:

  • Begynd fra toppen med at vælge stuen børnene skal flytte fra, og hvad der skal ske (Flytte til den næste stue, eller udmeldes fra institutionen).
  • Hvis barnet ikke skal udmeldes, vælg da hvilken stue der skal flyttes til.
  • Nu skal du vælge hvilken regel der skal bestemme hvornår barnet skal flytte. Du kan vælge mellem 'Når en bestemt alder er nået' og 'På et senere tidspunkt efter at have nået en vis alder'. Når du har valgt en af mulighederne vil du yderligere kunne vælge om det skal ske på barnets fødselsdag, den efterfølgende måned, eller den første i den måned barnet har fødselsdag i. Prøv dig frem, til du finder den der virker bedst for dig.
  • Afslut med at vælge den alder som barnet skal have før reglen træder i kraft, og klik 'Opret'.

Du kan sætte flere regler op ved at følge ovenstående trin igen. Husk at klikke 'Gem' ved siden af 'Ny regel' når du er færdig.

OBS: Hvis du vil styre stueflytninger manuelt, så spring ovenstående over, og gå direkte til 'Kommende flytninger'.

Gennemgå dine regler

Brug sektionen til højre for regeloversigten til at gennemgå dine regler, og se hvordan de vil virke i praksis på de enekelte børn. Du kan både vælge mellem et allerede eksisterende barn, og se hvordan de vil flytte imellem de forskellige stuer i løbet af deres tid i institutionen, eller du kan lave et "forsøgsbarn", og se hvordan de forskellige regler vil påvirke det.

Kommende stueflytninger

Tilbage i 'Stuer' under 'Indstillinger' finder du knappen 'Kommende flytninger' ved siden af 'Flytteregler'. Klikker du på denne, får du en liste over børn, der viser deres næste stueflytning, og en dato for denne. Oversigten er yderligere delt op i 'Overskredne flytninger' og 'Kommende Flytninger', så det er ekstra nemt for dig at få et overblik over flytningerne.

Før et barn kan flytte til den næste stue, skal flytningen godkendes. Dette gøres nemt ved at klikke 'Bekræft'.
Efter du har klikket bekræft på en kommende flytning, har du mulighed for at lave ændringer ved flytningen ved at klikke 'Skift'.
OBS: Vær opmærksom på at du kan kan ændre i kommende flytninger. Godkender du en flytning der er overskredet, vil flytningen træde i effekt, og barnet vil flytte til den nye stue med det samme.

Klikker du på barnets navn i listen bliver du taget til en flytningsoversigt for barnet, hvor du har mulighed for at vælge, at barnet skal blive i sin nuværende stue, eller lave en ny individuel flytning for barnet.

Did this answer your question?