I denne artikel vil vi gennemgå de forskellige trin du skal igennem for at komme godt igang med Famly. De trin du skal igennem er:

 • Oprettelse af dine stuer
 • Oprettelse af børn og forældre
 • Oprettelse af dit personale
 • Administration af personaletilladelser og oprettelse af nye roller
 • Tildeling af logins
 • Opsætning af check ind og ud skærme

OBS: Er din institution en del af en organisation, eller en kommune, vil trinene variere. bl.a. vil man ofte ikke selv skulle indtaste børn og forældre.

Oprettelse af stuer

Oprettelse af dine stuer er det første trin du skal igennem. Ved at oprette dine stuer som det første, kan du, når du opretter børn og personale, få tildelt dem de rigtige stuer fra start.

For at oprette dine stuer, gør følgende: 

 • Log dig ind 
 • Vælg 'Indstillinger' i menuen til venstre
 • Vælg 'Stuer' og tryk 'Vis'
 • I toppen af listen har du nu mulighed for at skrive navnet på dine stuer
 • Tryk 'Tilføj ny stue'

Dine stuer er nu oprettet. 

Du kan ændre indstillinger for dine stuer ved at klikke 'Indstillinger' ud for dine stuer. Dette er bl.a. stuebilledet, navnet, mulighed for registrering af bleskift og sovetider, og farven stuen har på check ind og ud skærmen.


Oprettelse af børn og forældre

Nu hvor du har oprettet dine stuer, er det næste trin at få oprettet børnene i institutionen og deres forældre.

 • Vælg 'Indstillinger' i menuen til venstre
 • Vælg 'Børn' og tryk 'Vis'
 • I toppen vil du have mulighed for at udfylde felter med oplysninger på barnet. Udfyld felterne med de relevante oplysninger og tryk tilføj
 • Barnet er nu blevet tilføjet

OBS: Det er kun muligt at tilføje en forælder denne vej igennem. Når der er en forælder tilføjet, kan de, efter at have fået tildelt et login, tilføje de andre kontakter, og selv tildele dem et login. Vær derfor opmærksom på evt. skilsmissebørn, hvor forældrene ikke taler sammen. Her har i selv mulighed for at tilføje en ekstra forælder, ved at klikke på barnets navn, og vælge fanen 'Kontakter' i toppen.


Oprettelse af dit personale

Efter børnene og deres forældre er blevet oprettet, er det næste trin at få oprettet dit personale.

 • Vælg 'Indstillinger' i menuen til venstre
 • Vælg 'Personale' og tryk 'Vis'
 • I toppen af listen har du nu mulighed for at skrive dine medarbejderes navne og emails, og vælge hvilken stue de skal tildeles
 • Klik herefter 'Tilføj Personale'
 • Dit personalet er nu tilføjet.

Næste trin er at styre hvor meget dit personale skal have adgang til på platformen, inden du giver dem adgang.

Administration af personaleadgang

Famly er bygget op som en platform, hvor du har mulighed for at styre præcis hvilke dele dine medarbejdere har adgang til. Du kan oprette flere roller, og tildele dem forskellige adgange,

 • I toppen af personale oversigten kan du se en knap kaldet ‘Administrér roller’
 • Klik på knappen
 • En ny side åbner med en skematisk oversigt over personaletyper og deres adgangsområder i Famly. Personaletyperne er listet ud af x-aksen, mens adgangsområderne er listet ned af y-aksen
 • Ledere har adgang til alle dele af Famly, men du kan indstille, hvad de andre roller/personaletyper skal have adgang til. For at ændre deres adgang tryk på ‘Redigér’ under den pågældende rolle
 • Nu kan du markere de områder, du ønsker, at rollen skal have adgang til

Tilføj ny rolle

 • For at tilføje en ny rolle, klik på ‘+ Tilføj ny rolle’ knappen i toppen af skærmen
 • En pop up beder dig skrive navnet på den nye personalerolle. Skriv navnet på rollen og afslut ved at klikke på den grønne ‘Opret’ knap 
 • En ny rolle vil blive synlig i oversigten over personaleroller, og du kan starte med at vælge, hvilke dele af Famly, den nye rolle skal have adgang til. Klik på ‘Redigér’ og marker de områder, som du gerne vil give adgang til og afslut ved at trykke ‘Gem

Efter du har oprettet dine nye roller, og givet dem adgang til de dele af platformen du ønsker de skal kunne tilgå, er det tid til at tildele dem et login.

Tildelelse af login:

 • i personaleoversigten, klik på 'Giv login'
 • Vælg den rolle medarbejderen skal tildeles
 • Kontroller at emailadressen er rigtig
 • Tryk 'Send invitation'
 • Der vil nu blive sendt en email til medarbejderen, der lader dem oprette en adgangskode, og logge på Famly.

Opsætning af check in skærme

Det sidste trin er at sætte check ind og ud skærmene op til Famly. Vælg guiden der passer til din institution herunder:

Klik her hvis i benytter en iPad

Klik her hvis i benytter en Android tablet

Klik her hvis i benytter en computer med touch skærm


Hvad nu?

Nu er i sådan set klar til at invitere forældrene. Vi anbefaler dog at i bruger en uge på at klikke rundt i platformen og lærer de forskellige funktioner at kende. Prøv at sende opslag rundt til hinanden, og opret jeres forældretilladelser.

Hvis i er tvivl om hvordan man benytter de forskellige apps, så har vi samlet en masse brugbare artikler i vores hjælpesektion.

Did this answer your question?