Vi har samlet de spørgsmål som vi har modtaget og tilføjet vores svar/anbefalinger.
God fornøjelse!

En forælder har meldt et barn fri, men forælderen kan ikke se det - hvad sker der?

Når en forælder melder et barn syg eller på ferie gemmes det på barnets profil. Hvis barnet alligevel checkes ind den pågældende dag overskrives den meldte status (syg eller ferie).
Da Mariagerfjord opererer med morgenpasning og eftermiddagspasning som to separate pasningstilbud er der behov for, at ferie og sygdom meldt af forældrene kan præciseres til at være morgen, eftermiddag eller hele dagen. Famly er i gang med at undersøge, hvad der kan lade sig gøre.

Et udmeldt barns forældre får emails fra Famly - hvordan kan det ske?

Et barn skal udmeldes ved at sætte en "sidste dag" på barnets stamkort. Indtil det er gjort, vil barnet være aktivt, og forældrene vil derfor modtage emails og beskeder fra Famly, når der er ny aktivitet.

Et barn er oprettet to gange - hvordan kan det ske?

Dette kan være sket, hvis barnet er blevet oprettet manuelt fra Indstillinger -> Børn, men også oprettet via app'en 'Importér børn', der er koblet sammen med Pladsanvisningen.
Det ene barn bør udmeldes (se ovenstående).

Forældre og personale får besked ved "for sen indtjekning" af et barn

Forældre og personale modtager en besked, hvis et barn ikke er checket ind inden et fastsat tidspunkt (Indstillinger for hver stue). Vær opmærksom på, at tidspunktet skal være hel, kvart over, halv eller kvart i.
Beskeden sendes om eftermiddagen, selvom barnet har været tjekket ind om morgenen.

Flytte et barn mellem institutioner - hvordan fungerer det?

Et barn kan flyttes mellem institutioner fra barnets stamkort.
Barnets profil flyttes ikke en-til-en. Den gamle profil arkiveres, og der oprettes en ny profil i den nye institution. Desværre er det begrænset, hvilke informationer der bliver flyttet.

Beskeder fra forældre

Forældre har mulighed for at sende beskeder til barnets egne kontaktpersoner, barnets stue (klasse), medarbejdere med tilladelse til at skrive private beskeder, og til andre forældre i institutionen.
Mariagerfjord placerer børnene i grupper, som er et mix på tværs af klasser. Personalet kan sende et nyhedsopslag til forældrene med børn i disse grupper, men forældrene kan ikke skrive direkte beskeder til personalet i gruppen. Forældrene kan dog kommentere på det opslag, der er sendt.
Vi anbefaler, at forældrene skriver til barnets klasse, da personalet vil se beskeden, hvis de har markeret klassen som en favorit (se nedenunder).

Adgang til beskeder fra forældre

Forældre kan sende to typer af beskeder; private og til en stue/klasse.
Forældrene kan typisk kun vælge at sende private beskeder til lederen, da han/hun er den eneste med tilladelsen "kan sende private beskeder". Når forældrene skriver til en stue/klasse modtages beskeden af de medarbejdere, der har markeret det specifikke barns stue/klasse som favorit. På den måde kan personalet styre, hvem de får beskeder og notifikationer vedrørende.
I f.eks. ferier og sygdomsperioder er det et problem, hvis forældrene skriver private beskeder, da ingen andre end den pågældende medarbejder har adgang til de beskeder. Det bør derfor overvejes, om der skal være mulighed for forældrene at skrive private beskeder. Det kan forhindres ved at fjerne tilladelse "kan sende private beskeder" for de enkelte medarbejderroller. Vær opmærksom på, at det kræver, at der oprettes en ny og tilpasset lederrolle.

Slettes "skal sendes til" efter morgenpasning?

Hvis forældre opretter "skal sendes til" eller "må gå efter" for deres barn, så gemmes disse oplysninger uanset om barnet checkes ind og senere ud (f.eks. morgenpasning).
Lige nu vises "skal sendes til" og "må gå efter" kun, når barnet er checket ind i institutionen.

Sign-in skærm går i dvale/pause - hvordan forhindrer vi det?

Dette har ikke noget med Famly at gøre, men skal gøres fra iPad'ens/tablet'ens indstillinger under "skærm og lys".

Forældre vil gerne kunne gentage faste ugentlige fridage - kan de det?

Det er desværre ikke muligt at gentage en fast ugentlig fridag via "meld ferie"-funktionen. Vi se på, om det kan tilføjes en gang i fremtiden.

Fremtidige udmeldinger - hvor kan vi se dem?

En liste over hvilke børn, der står til udmelding i fremtiden kan laves i app'en 'Lister'. Man kan selv lave de lister man ønsker. I dette tilfælde skal man lave en liste, der inkluderer kolonnen "Sidste dag". Man kan klikke på kolonnens overskrift for at sortere.

Check børn i morgenpasning ud - hvordan?

Børn i morgenpasning kan nemmest gøres fra oversigt, vælge knappen med fluebenet i den grønne cirkel, vælg "vælg alle" i højre side, klik "status" i boksen til højre og vælg "check ud"

Did this answer your question?