Hvis du ikke kan huske din 4-cifrede pinkode, kan den findes ved at gøre følgende:

  • Klik på dit navn i højre hjørne
  • Vælg ‘Dine indstillinger’ 
  • Tryk på fanebladet ‘Pinkode’ 
  • Skriv din nuværende adgangskode og tryk Vis pinkode’ 
  • Din pinkode er nu synlig
  • Herefter kan du også vælge at ændre din 4-cifrede pinkode

Did this answer your question?