Ret åbningstider

For at redigere åbningstider gøres følgende:

  • Log dig ind på Famly
  • Klik på ‘Indstillinger i menuen til venstre
  • Her finder du åbningstiderne til højre
  • Tryk på ‘Ret åbningstider’ nederst
  • Når du har ændret tiderne tryk på ‘Opdatér

Ret lukkedage

For at redigere lukkedage gøres følgende:

  • Log dig ind på Famly
  • Klik på ‘Indstillinger i menuen til venstre
  • Tryk på ‘Vis’ for at se og tilføje lukkedage 
  • Opret en dag, hvor institutionen er lukket øverst og tryk ‘Tilføj’ 
  • Fjern en lukkedag ved at finde den i oversigten 'Lukke- og helligdage' nederst på siden og tryk på ‘Slet’ ude til højre. 

Info: Åbningstiderne og lukkedagene registreres automatisk af platformen. Det vil sige at, check ind tabletten og andre funktioner virker efter de registrerede dage og tider. 

Did this answer your question?