• Log ind på Famly
  • Klik på dit navn i højre hjørne  
  • Vælg ‘Dine indstillinger
  • Klik på fanebladet ‘Pinkode
  • Indtast din nuværende adgangskode og tryk ‘Vis pinkode 
  • Pinkoden bliver synlig
  • Hvis du ikke har en pinkode, får du nu muligheden for at lave en, og den virker uanset hvilket device, du logger ind fra
  • Du kan også, hvis du allerede har en pinkode, vælge at ændre den
Did this answer your question?