Du kan se hele personalets arbejdstider i Famly. Personalets check-ind og ud tidspunkter samt registrereringer af sygedage, barn syg eller feriedage udgør oversigten over arbejdstider.

Hvor kan jeg finde det?

Klik på ‘Apps’ i menuen til venstre og vælg på appen ‘Arbejdstider’: 

Hvordan får jeg et overblik?

Når du går ind i appen, kan du se en oversigt over alle medarbejderne. Medarbejderne er registreret under det ansvarsområde, de tilhører. Det kan være en stue, køkkenet eller vikar. Du kan se selv vælge, om du vil have oversigten på uge- eller månedsbasis ved blot at klikke på enten ‘Uge’ eller ‘Måned’ måned i øverste venstre hjørne. 

Vælger du at få oversigten på ugebasis, vises de samlede arbejdstider for den seneste måned (fem uger). Hvis du ønsker at se længere tilbage, kan du få oversigten på månedsbasis. Her vises de tre seneste måneder uanset hvilken måned du vælger. Du vil altid kunne se de tre forudgående måneder til den valgte måned. 

Hvordan får jeg detaljerne for en medarbejder?

Du kan dykke længere ned i detaljerne ved at klikke på tallene ud for en medarbejder.

Ugebasis
Efter at have trykket på ‘Uge’ øverst i venstre hjørne, kan du trykke på medarbejderens samlede timeantal ud for den uge, du gerne vil se timeregistreringerne for. En detaljeret oversigt over medarbejderens timer fordelt på hele ugen vil blive vist:

Månedsbasis
Efter at have trykket på ‘Måned’ øverst i venstre hjørne, kan du trykke på medarbejderens timeantal ud for den måned, du gerne vil se timeregistreringerne for. En detaljeret oversigt over medarbejderens timer fordelt på hver dag i den pågældende måned vil blive vist:

Rette eller tilføje registreringer

Det er muligt at rette i de nuværende registreringer. 

Hvis der er en stjerne (*) ud for timeantallet betyder det, at den ansatte har glemt at checke ud. Du kan efterfølgende rette timeantallet, hvis den ansattes forventede check ud tidspunkt ikke stemmer overens med den reelle arbejdstid.

Hvis der ikke er angivet et timeantal, men der blot står ‘+ Tilføj’ betyder det, at der ikke er registreret nogen timer eller en status såsom syg eller på ferie. 

Du retter registreringer ved at gøre følgende:

  • Tryk på den registrering du vil ændre
  • Uanset om det er en manglende registrering eller en nuværende registering, der skal ændres, vil et vindue komme op. 
  • Hvis der allerede er en tidsregistrering, kan du vælge enten at rette eller fjerne den nuværende registrering.  
  • Hvis der allerede er en statusregistrering dvs. der enten er registreret en feriedag, en sygedag eller barn syg kan du vælge at fjerne den 
  • Vil du tilføje en registrering til en dag, hvor der ikke er registreret noget endnu, det vil sige der står ‘+ Tilføj’, vil et lignende vindue dukke op

Uanset om der har været registreret noget før på den pågældende dag, kan du vælge at tilføje en registrering. Det kan enten være en check-ind/ud tid, en sygedag, feriedag eller barn syg. 

Did this answer your question?