Institutionen vil i løbet af året oprette ferieperioder, hvor du som forælder skal melde tilbage, om dit barn vil møde op. 

Når institutionen har oprettet en ferieperiode vil den blive synlig for dig som forælder under Nyheder og inde på dit barns profil. Du kan selv vælge, hvilken af de to muligheder, du vil bruge, når du vil svare tilbage på en ferieperiode:

1.Tilbagemelding under Nyheder
Hvis du melder tilbage under Nyheder, skal du trykke på den grønne knap ‘Meld Fri’ i opslaget:

2. Tilbagemelding på barnets profil
Hvis du laver din tilbagemelding på barnets profil, finder du det under sektionen til venstre for aktivitetsfeedet, hvor der er statistik over dit barns ferie- og sygedage. Her finder du overskriften ‘Ferietibagemeldinger’, hvorunder du finder ferieperioden og trykker på knappen ‘Svar’:

Hvis du er logget på fra et mobilt device, vil du opleve at du ikke kan finde ferietilbagemeldingen på siden med aktivitetsfeedet. Dette skyldes den lille skærm, og ønsket om at udnytte den optimalt. Du kan i stedet finde ferietilbagemeldingen ved at vælge fanen 'Mere' i toppen, og herefter 'Fravær'.

Uanset hvorfra du foretager din tilbagemelding, vil det samme vindue komme op:

I vinduet kan du se, hvornår der er deadline for din tilbagemelding, og hvorvidt du har meldt tilbage. For at melde ferie gøres følgende:

  • Marker de dage eller hele uger dit barn holder ferie
  • Hvis du vil markere ferie for en hel uge, trykker du på spørgsmålstegnet ud for ugenummeret, så spørgsmålstegnet ændrer sig til et flueben
  • Hvis du vil markere enkelte feriedage, trykker du på ugenummeret, så ugedagene foldes ud. Tryk på spørgsmåltegnet ud for den dag, du vil melde ferie.
  • Hvis institutionen har ønsket det, bedes du også udfyldde hvornår dit barn kommer, og hvornår det holder fri.
  • Statusen ud for den eller de valgte dage vil ændre sig fra ‘Ikke på ferie’ til ‘På ferie
  • Når du har færdiggjort din tilbagemelding afslutter du ved at trykke på ‘Opdatér svar’ i bunden af vinduet ‘På ferie
  • Du vil efterfølgende kunne se, at din tilbagemelding er registreret både i opslaget under Nyheder og på barnets profil:

Hvis du skulle have nogle ændringer i de angivne feriedage, kan du trykke på knappen ‘Du har svaret - tak for dit svar’, foretage dine ændringer og afslutte ved at trykke på ‘Opdatér svar’.
På samme vis kan du inde på barnets profil trykke på ‘Ret’ ud for ferieperioden og igen afslutte ved at trykke på ‘Opdatér svar’.
OBS: Du kan ikke opdatere dit svar efter svarfristen. For at få det rettet efter svarfristen, skal du tage kontakt til personalet i institutionen, så de kan godkende ændringen.

Info: Du vil modtage mail-påmindelser dagene op til deadlinen for tilbagemeldingen, hvis du endnu ikke har meldt tilbage.  

Did this answer your question?