For at ændre stueindstillinger gøres følgende:

  • Log ind i Famly
  • Klik på den ønskede stue
  • Øverst i højre hjørne i nærheden af grafen ser du et tandhjul, et ikon for indstillinger
  • Klik på tandhjulsikonet
  • Stueprofilen åbner
  • Du kan redigere alle egenskaber såsom profilbilledet, angive stuens navn eller afdeling samt indstille funktionaliteter for hele stuen såsom ‘Sovetider’ og ‘Bleskift & toiletbesøg’. 
Did this answer your question?